OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

 

Sayın Üyemiz,

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER) Olağan Genel Kurulu, 12 Ocak 2019 (Cumartesi) tarihinde Saat 09.30’da Topkapı Mahallesi, Tatlıpınar cad. No:78 Fatih/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kemal Atay Amfisinde aşağıdaki gündemle; yeterli yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 19 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 09.30’da aynı adreste ve yine aşağıdaki gündemle yapılacaktır.


Saygılarımızla


TOTDER Yönetim Kurulu

 

TOTDER OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

1.            Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 

2.            Divan Kurulu seçimi

 

3.            2017- 2019 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

 

4.            2017-2019 Yönetim Kurulu Mali Raporu’nun sunulması ve müzakeresi

 

5.            Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

 

6.            Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Mali Raporu ve

               Denetleme Kurulu Raporlarının ayrı ayrı oylanması ve ibrası

 

7.            2019-2021 tahmini bütçesinin görüşülmesi ve oylanması

 

8.            TOTDER Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülmesi ve oylanması

 

9.           AOTT Yönergesi; TOTDER Akif Şakir Şakar ve Derviş Manizade Ödül Yönergesi ; TOTDER-SET Yönergesi ; TOTDER-SET Yurt Dışı Kongre Ödülü Yönergesi; TOTDER İstanbul Buluşması Yönergesi; TOTDER-TRAVMA Yönergesi ve Stratejik Plan Yönergesi’nin ayrı ayrı müzakereleri ve oylanmaları

 

10.    Dernek üyelerinin 01.01.2017 tarihi öncesine ait aidat borçlarının silinmesi yönündeki Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve oylanması.

 

11.        Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimi

 

12.        Dilekler ve kapanış