Hasarlı ekstremiteye yaklaşım


20 Aralık 2017 Çarşamba Saat: 19:00

Düzenleyen : SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Yer : Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Davutpaşa / Topkapı İstanbul

Konu : Hasarlı ekstremiteye yaklaşım

Moderatör : Prof. Dr. Osman Tuğrul Eren / SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konuşmacılar:

Hasarlı ekstremitede genel değerlendirme ve skorlamalar Uzm. Dr. Raffi Armağan

Hasarlı ekstremitede yumuşak doku değerlendirmesi ve rekonstrüksiyonu Prof. Dr. Semra Karşıdağ

Hasarlı ekstremitede kemik değerlendirmesi ve rekonstrüksiyonu Dr. Muharrem Kanar

İnteraktif olgu tartışması Prof. Dr. Osman Tuğrul Eren