Tarih Başlık
5/3/2018 12:00:00 AM 7. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI
7/31/2017 12:00:00 AM TOTDER TRAVMA PROGRAMI
10/7/2017 1:33:36 PM TOTDER-SET Toplantıları
10/7/2017 3:30:52 PM İdiopatik skolyoz
11/4/2017 12:00:00 AM Tromboemboli
12/2/2017 4:23:13 PM Proximal Humerus Kırıkları
1/6/2018 4:30:45 PM Kemik ve eklem enfeksiyonları
2/3/2018 4:39:44 PM Protez Enfeksionları
3/3/2018 4:51:11 PM Primer Kemik Tümörleri
4/7/2018 4:59:24 PM Eklemde sınırlı kıkırdak lezyonları
5/12/2018 5:06:09 PM Legg Calve Perthes Hastalığı
6/2/2018 5:11:28 PM Politravmalı hastaya yaklaşım
10/18/2017 10:15:15 AM Ortogeriatrik Kırıklar: Sistemik ve Özel Yaklaşım
11/15/2017 10:20:01 AM Preoperatif planlama
12/20/2017 10:24:47 AM Hasarlı ekstremiteye yaklaşım
1/17/2018 10:27:31 AM Ortopedik enfeksiyonlar
2/21/2018 10:29:41 AM Tibia pilon kırıklarında güncel yaklaşım
3/21/2018 10:31:46 AM 55-65 yaş arası femur boyun kırıklarında tedavi
4/18/2018 10:33:47 AM Minimal invaziv tedavi prensipleri
5/16/2018 10:37:25 AM Kaynamama
6/20/2018 10:40:06 AM Kilitli plaklar
10/17/2018 10:47:26 AM Kompleks distal femur kırıkları
11/21/2018 10:51:14 AM Kompleks proksimal tibia kırıkları
12/19/2018 10:54:15 AM Alt ekstremite Amputasyonları
1/16/2019 10:56:20 AM Alt ekstremitede kompartman sendromu
2/20/2019 10:58:28 AM Distal radioulnar ve karpal yaralanmalar
3/20/2019 10:59:57 AM Patella kırıkları
4/17/2019 11:01:36 AM Klavikula Kırıkları
5/15/2019 11:03:43 AM Kalkaneus kırıkları
6/19/2019 11:06:12 AM Kanıta Dayalı Tıp
10/17/2018 11:11:16 AM 2018 - 2019 TOTDER TRAVMA Eğitim Toplantıları
10/13/2018 11:02:57 AM 2018-2019 TOTDER-SET Eğitim Toplantıları
10/13/2018 11:08:23 AM Diz Bağ Yaralanmaları ve İnstabiliteleri
11/10/2018 11:11:30 AM Dirsek bölgesi eklem içi kırıklar
12/8/2018 12:00:00 AM Torakolomber omurga kırıkları
1/5/2019 11:15:27 AM Ayak Bileği/Plafond Kırıkları
2/2/2019 11:17:01 AM Gelişimsel kalça displazisinde tanı ve tedavi
3/2/2019 11:19:12 AM Diyabetik Ayak
4/6/2019 11:20:41 AM Dizde tek kompartman artrozu
10/8/2018 11:22:20 AM Açık Kırıklar
6/1/2019 11:25:08 AM Zor primer total kalça protezi
1/12/2019 11:52:56 AM OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI