Başkan'ın Mesajı

Sayın Meslektaşlarım,

Türkiye’nin en köklü derneklerinden birisi olan TOTDER (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği) Ocak ayı içerisinde olağan genel kurulunu yaparak yeni Yönetim Kurulu görevine başlamıştır. Genel Kurul’a gelerek bu onurlu görev için aday olan meslektaşlarımıza destek veren üyelerimize teşekkür ederiz. Oluşan yeni Yönetim Kurulu’nda görev dağılımı;

 Yönetim Kurulu Başkanı   :  Hasan Bombacı
 Önceki Başkan     :  Mehmet Demirhan
 Başkan Yardımcısı (2. Başkan)     :  Cemal Kural
 Genel Sekreter   :  Gökhan Kaynak
 Muhasip (sayman)  :  Halil İbrahim Balcı
 TOTDER-SET Koordinatörü    :  Yusuf Öztürkmen
 TOTDER-TRAVMA Koordinatörü   :  Serkan Aykut
 AOTT ve üyelik ilişkilerinden sorumlu üye    :  Merter Yalçınkaya
 Derneğin web sayfası, dijital platformu, ilan faaliyetlerinden ve üyelik ilişkilerinden sorumlu üye  :  Erden Ertürer
 İstanbul Buluşması 2020, toplantı aktivitelerinden sorumlu üye  :  Ali Erşen

şeklinde gerçekleşmiştir.

Bilindiği gibi geçmiş dönemlerde derneğin daha kurumsal hale gelmesi ve misyonu doğrultusunda faaliyet bölgesi içerisinde daha etkili bir paydaş olması için pek çok atılım başlatılmıştır. Bunlar içerisinde, web sayfasının yenilenmesi, TOTDER-SET toplantılarının webcast üzerinden canlı yayınlanması, toplantının video kayıtlarına TOTDER-TRAVMA toplantıları ile beraber derneğin internet sitesi (www.totder.org.tr) adresinden daha sonra da ulaşılabilmesi, derneğin başlıca faaliyet alanlarında (TOTDER-SET, TOTDER-TRAVMA, İstanbul Buluşması, ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji disiplininin öncülerinden Akif Şakir Şakar ve Derviş Manizade adına verilen ödüller, AOTT dergisi gibi) yönergelerin hazırlanması, anonim olan dernek ve AOTT amblemlerinin kullanım hakkı alınarak yenilenmesi ve “stratejik plan” oluşturulması sayılabilir. Bu atılımların gerçekleştirilmesini sağlayan geçmiş dönemdeki TOTDER Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederiz. Derneğimizin bu faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, son yıllarda kurulan birlikteliğin ve uyumun da ne kadar önemli olduğunun farkında olarak, başta TOTBİD Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür ederiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da derneğimizin misyonu olan “asistan ve uzman hekimlerin eğitimine katkı sağlanması ve bu amaç doğrultusundaki faaliyetlerin etik ilkeler doğrultusunda sürdürülmesi” amaçları doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir. 2019 yılının derneğimizin kuruluşunun 80. yılı olması sebebi ile bu çalışmalar daha da fazla anlam kazanmaktadır. Bu gayeler doğrultusunda derneğimizin stratejik plan gözden geçirilmesi devam etmektedir. Bu planlama hazır olduğunda derneğimizin üyeleri başta olmak üzere, konuya ilgi duyan değerli meslektaşlarımız ile paylaşılacaktır. Bu arada mevcut ve yeniden düzenlenmiş faaliyetlerimizin aynı şekilde devam etmesinin yanı sıra, Yönetim Kurulumuz tarafından stratejik plana konulması planlanan bazı aktivitelerimizin ön bilgisini paylaşmak isterim. Bu dönem içerisinde TOTDER-Yönetim kurulu en az bir adet kitap hazırlamayı ve derneğimizin 80. yılı olması sebebi ile, 2 son yıl asistanına Türkiye içerisinde gezici ziyaret programı planlamıştır. Bu programın detayları daha sonra paylaşılacaktır.

Sayın meslektaşlarım,

Yeni TOTDER Yönetim Kurulu olarak, TOTBİD çatı derneğimiz ile imzalanan protokoller çerçevesinde, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Camiasına, eğitim ve tecrübelerin aktarılması konusunda, etik değerlerden taviz vermeden katkı sunmaya devam edeceğimizi bildirir, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Hasan Bombacı
TOTDER Yönetim Kurulu Başkanı