PROF. DR. MEHMET DEMİRHAN 

BAŞKAN

 

Prof. Dr. Mehmet Demirhan, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. 1978 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1986 yılında aynı üniversitede başladığı Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını, DAAD bursuyla gittiği Heidelberg Tıp Fakültesi Ortopedi Kliniğinde tamamladı. 1992 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde uzman doktor olarak çalışmaya başladı. 1994 - 95 yıllarında University of Pittsburgh’da Sports Traumatology Research Fellowship yaptı. İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1996 yılında doçent, 2001 yılında ise profesör oldu. Prof. Dr. Demirhan, 2008 yılından bu yana Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2011 yılından itibaren Koç Universitesi Tıp Fakültesi nde görev yapmakta. 2014 yılından aynı fakültede dekan yardımcısı olarak çalışmaktadır.


PROF. DR. İRFAN  ESENKAYA 

ÖNCEKİ BAŞKAN

1958 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1975-1976 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Genel Makine Mühendisliği Bölümü’nde okudu. 1976 yılında girdiği İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1982 yılında mezun oldu. Mecburi hizmetini 1982-1984 yılları arasında   Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkezinde tamamladı. 1984-1985 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında, 1985-1989 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi gördü. “Torakolomber omurga kırıklarının cerrahi tedavisinde Rod-Sleeve yöntemi” isimli tezi ile uzmanlık eğitimini tamamladı. Askerlik görevini 1990-1991 yıllarında KKTC Girne Asker Hastanesinde yerine getirdi. 1991-1997 yılları arasında Haydarpaşa Numune Hastanesi  Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Başasistan olarak çalıştı. 1997 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Ocak 2001’de Doçent, Ekim 2006’da Profesör oldu. Kasım 2008’de İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesindeki görevinden ayrıldı ve  S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde klinik şefi olarak görevine başladı. Aynı görevde   2008-2012 yılları arasında klinik şefi, eğitim sorumlusu ve idari sorumlu olarak çalıştı. Halen, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında, anabilim dalı başkanı ve eğitim sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.  

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği; Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği; Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve  Diz Cerrahisi Derneği; Türkiye Omurga Cerrahisi Derneği ve ESSKA üyesidir.

2009-2010 ve 2011-2012  yılları arasında iki dönem TOTDER YK üyeliği, 2012-2014 yılları arasında TUSYAD YK üyeliği ve 2011-2013 yılları arasında 6. dönem TOTEK YK üyeliği görevlerini yapmıştır. 2013-2015 yılları arasında 7. dönem TOTEK YK başkanlığı ve 2015-2016 dönemi TOTDER YK başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Halen  bir önceki YK başkanı olarak 8. dönem TOTEK YK ve TOTDER YK üyeliklerine devam etmektedir.  Aynı zamanda, Türkiye Karate Federasyonu sağlık kurulu başkanıdır. 2016-2018 dönemi için, ESSKA osteotomi komitesi üyeliğine seçilmiştir.

Ortopedi ve Travmatoloji alanında, tasarımları ve buluşları kendisine ait sekiz faydalı model belgesi vardır. Bu konularda yaptığı biyomekanik çalışmalarla, Akif Şakir Şakar bilimsel ödüllerinde deneysel çalışma  dalında 2001 yılında üçüncülük ve 2007 yılında ikincilik ödüllerini aldı. Özellikle medialgonartrozdaproksimaltibialosteotomi için geliştirdiği kamalı plaklarla ilgili çok sayıda yerli ve yabancı literatürde yayını mevcuttur.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalındaki akademik yaşantısı dışında;  2012-2013 yıllarında Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi” ve 2014-2016 yıllarında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Tıp Hukuku” konularında tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.

Dr. İrfan ESENKAYA,  evli ve iki çocuk babasıdır.


DOÇ. DR. HASAN BOMBACI

2. BAŞKAN

1963 yılında Çorlu'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Çorlu'da tamamladı.

1980 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi'nde, tıp öğrenimime başladı. 1985 yılında seçmeli stajını İngiltere'de, Glasgow'da, Stobhill General Hospital'da yaptı. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

1986-1988 yılları arasında Isparta, Yalvaç’da mecburi hizmet yaptı. 1988-1992 yılları arasında, Haydarpaşa Numune Hastanesi,  Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde ihtisasını tamamladı.

1993 yılının ilk yarısında Kartal Acil Yardım ve Trafik Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak çalıştı. 1993 yılının Temmuz ayında Haydarpaşa Numune Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde “Başasistan” olarak göreve başladı.

1994 yılının Kasım ayında “İlizarov sistemi” üzerinde eğitim almak üzere 3 hafta süreyle Moskova'da, Central Institute Traumatology and Orthopaedics  adlı hastanede “observer” olarak bulundu. 1995 yılında 2 ay süreyle İngiltere'de, Oxford'da  Nuffield Orthopaedic Centre’da artroplasti ve çocuk ortopedisi konusunda “observer” olarak bulundu. 1998 yılında, New York’da, Hospital for Special Surgery adlı hastanede 3 hafta süreyle spor yaralanmaları konusunda “observer” olarak bulundu. 2000 yılında Philadelphia’da Children’s Hospital of Philadelphia adlı hastanede “observer” olarak bulundu. 2001 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde “Şef Yardımcısı” olarak göreve başladı. 2005 yılında 1 ay süreyle Pittsburgh’da, Pittsburgh Üniversitesi, Spor yaralanmaları ve diz cerrahisi bölümünde “observer” olarak bulundu.

2009 yılının Ocak ayında doçent unvanını aldı. 2011 yılında 2 hafta süreyle Rochester’da, Mayo Clinic’de artroplasti konusunda “observer” olarak bulundu.

Halen Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde “Eğitim Sorumlusu” olarak çalışmaktadır.

Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Yönetim Kurulu Üyesi, İlizarov Yöntemleri Uygulama ve Geliştirme Derneği Kurucu Üyesi, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Üyesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK) üyesidir.


DOÇ. DR. HÜSEYİN BOTANLIOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL SEKRETER

 

18.5.1974 te Diyarbakır`da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul-Oruçgazi İlköğretim Okulu`nda,

Lise eğitimini ise İstanbul-Kabataş Erkek Lisesi`nde tamamladı.

31.7.1997’de İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup Tıp Doktoru ünvanını aldı.

12.1.2004’de  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı`ndan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak mezun oldu.

2004-2005 yılları arasında askerlik hizmetini Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yaptı.

2005-2009 yıllarında özel sağlık sektöründe Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olarak çalıştı.

2009-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı`nda uzman doktor olarak görev yapıp 11.10.2013 tarihinde Doçent ünvanı aldı.

Halen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı`nda Doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Evli ve bir erkek çocuğu vardır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Mesleki, uluslarası Science Citation Index Expanded kapsamlı ve yurt içi dergilerde makaleleri ve bilimsel araştırmaları, dergi ve kitap bölüm yazarlığı mevcuttur.

Üyelikler:

TOTDER (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği)-2015-------------Genel Sekreter-Yönetim Kurulu Üyesi-Halen

Türk Omurga Derneği

Kalça Diz Artroplasti Derneği

Çocuk Ortopedisi Derneği-----------------------------------------------------Kurucu Üye

TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği)

TOTEK ( Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi)

Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği

İstanbul Tabip Odası

Kabataş Erkek Lisesi Mezunları Derneği

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabillim Dalı Mezunları Derneği


OP. DR. HALİL İBRAHİM BALCI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ (SAYMAN)

1978  yılında New york (A.B.D) ta  dünyaya geldi. 1997 yılında Galatasaray Lisesinden, 2004  yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2004- 2010 Yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında tıpta uzmanlık öğrencisi olarak görev aldı. 11 Mayıs 2010 tarihinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı oldu. 20 temmuz 2010- 19 aralık 2011 tarihleri arasında Siirt Devlet hastanesinde Ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak Devlet Hizmet yükümlülüğünü tamamladı. 2011 yılında TOTEK Board sertifikası ve 2013 yılında European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT) sınavlarını kazanarak FEBOT (Fellow of EBOT) olmaya hak kazandı. 17 şubat 2014 ile 15 eylül 2014 tarihleri arasında  Paley Enstitude st Marry hospital (West palm beach A.B.D) da research fellow ve observer olarak görev yaptı. 16 ocak 2012 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapmaktadır.  Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İlgilendiği alanlar:

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri, Travmatoloji  Artroplasti, Spor cerrahisi, Kas ve İskelet sistemi tümörleri

Üyelikleri:

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği ( 2015 ten beri yönetim kurul üyeliği)

AO travma

TOTDER (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği) (2017 yılından beri  YK üyesi)

TUSYAD (Türkiye Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Derneği)

TOTBİD üyeliği

Galatasaray spor kulübü ve Galatasaraylılar derneği üyeliği


DOÇ. DR. UFUK ÖZKAYA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1963 yılında Tarsus, İçel’de doğdu. 1981 yılında Tarsus Amerikan Lisesi’nden ve 1987 yılında da İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1987-1989 yılları arasında Kars, Iğdır Taşburun köyünde mecburi hizmet görevini yerine getirdi. 1989 yılında SB Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde başladığı uzmanlık eğitimini 1995 yılında tamamladı. 1995-1998 yılları arasında Kastamonu, İnebolu devlet hastanesinde uzman hekim olarak mecburi hizmet görevinde bulundu. Ardında 1998-2000 yılları arasında İstanbul Aksaray Vatan Hastanesi’nde çalıştı. 2000-2002 yılları arasında Baltalimanı Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde çalıştıktan sonra, SB Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geri döndü. 2011 yılında Doçent, 2016 yılında da Klinik Eğitim ve İdari Sorumlusu oldu.

2013-2015 yılları arasında TOTBID Travma Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra 2011-2013 ve 2013-2015 yılları arasında AO Travma Türkiye Yönetim Kurulu üyelik görevlerini yerine getirdi. Değişik tarihlerde AO bünyesinde yurt içi ve yurt dışı eğitmenlik görevlerinde bulundu.

TOTDER ve TOTBID üyelikleri ile AOTT (Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica) ve JAREM (GOP Taksim Eğtim ve Araştırma Hastanesi dergisi) Editör yardımcılığı görevleri bulunmaktadır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 


DOÇ. DR. TOLGA TÜZÜNER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

……………………………………………..


OP. DR. MURAT GÜL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1968 yılında Elazığ’da doğdu.İlk orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladıktan sonra 1993 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.1993-1997 yılları arasında Nevşehir’de mecburi hizmet görevini yaptı. Aralık 1997’de Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Ortopedi ihtisasına başladı. Aralık 2002’de Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı  olarak mezun oldu ve aynı klinikte çalışmaya devam etti.

 2006 yılında 5 ay geçici görevle İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında çalıştı. Temmuz 2011 yılından itibaren Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Üyelikleri:

Türk Tabipler Birliği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Üyeliği

Totbid Ortopedik Travma Şubesi

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği


DOÇ. DR. BİLAL DEMİR

YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

Mart 1970 yılında Kayseri’ de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri de tamamladı. 1988-1994 yılları arasında İstanbul Universitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde okudu. 1994-1999 yılları arasında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ortopedi ve travmatoloji ihtisası yaptı. 1999-2000 yılları arasında Tunceli Devlet Hastanesinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak çalıştı. 2000 yılından günümüze kadar Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ortopedi ve travmatoloji uzmanı, alt ekstremite kemik ve eklem rekonsrüksiyonları uzmanı ve eğitim görevlisi olarak çalışmaktadır. 


PROF. DR. CEM ÇOPUROĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

19 Temmuz 1974, İstanbul doğumlu. Lise öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra 1992 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ni kazandı. 1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1999-2004 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı’nda ortopedi ihtisasını tamamladı. 2004-2005 yıllarında İstanbul Özel Avrasya Hastanesi’nde çalıştı. 2005-2006 yıllarında Adana Asker Hastanesi’nde askerliğini tamamlayıp 2006-2008 yıllarında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi’nde görev yaptı. 2008 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başladı. 2008 yılında TOTEK Board sertifikası, 2011 yılında European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT) sınavlarını kazanarak FEBOT (Fellow of EBOT) olmaya hak kazandı. 2013 yılından itibaren Avrupa Travma Derneği (ESTES) iskelet travması bölüm üyesidir. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde doçentlik sınavına girerek Doçent Doktor ünvanını aldı, 2013 yılında İngiltere’de travma fellowu olarak görev yaptı. Halen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2012 yılından itibaren Balkan Medical Journal Ortopedi Bölüm Editörlüğü ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi XI. Ders Kurul Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.


DOÇ. DR. KEREM BİLSEL

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

1977’de İstanbul’da doğdu. 1996’da Saint Joseph Lisesi, 2002’de İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda başladığı uzmanlık eğitimini 2008 yılında tamamladı. 2008-2010 yılları arasında mecburi hizmet görevini Bolu Gerede Devlet Hastanesinde uzman olarak tamamladı. 2011-2014 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda yardımcı docent olarak görev yaptı. 2012 yılında İrlanda Dublin de girdiği Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Board sınavını (EBOT) geçerek EBOT fellow u (FEBOT) olmaya hak kazandı.  2013 yılında Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC) bursu ile Japonya ve Güney Kore de ziyaretçi uzman programına katıldı. 2014’ten itibaren aynı kurumda doçent olarak çalışmaktadır. Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği (SECEC), AO Trauma,  Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği; Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD), TOTBİD ve TOTEK üyelikleri bulunmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Bize Ulaşın

  • Şehremini Mah. Koyuncu Sk. Çiğdem Apt. No:4 D:5
    Fatih / İstanbul
  • Tel : 0 (212)530 15 08
    Fax : 0 (212)530 15 21
  • E-Posta : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.