Vizyon-Misyon

Eğitimde öncü, teknoloji ve bilgide atılımcı ve girişimci, ortopedi ve travmatolojinin ülkemizde gelişiminde, güncel bilgilerle donatılmış asistan ve uzman hekimlerin yetiştirilmesinde ise öncü ve lider olmak.

Misyon

TOTDER’in kaynaklarının etkin ve verimli kullanmak suretiyle, asistan ve uzman hekimlerin eğitimine katkı sağlanması ve bu amaçla eğitim hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda sürdürülmesi.