Akif Şakir Şakar Ödülleri

1. Akif Şakir Şakar Ödülleri 1996
Deneysel Çalışma Dalında

 1. Rijid ve stabil elastik intramedüller çivilemenin kallus oluşumuna etkisi (tavşanlan modelinde bir deneysel çalışma).

Kemal Aktuğlu, Sinan Kara, Murat Argon, Memduh Taner, Yusuf Duman, Hakkı Önçağ

Acta Orthop Traumatol Turc  1995;29: 229-233

 1. Füzyon yapılmaksızın uygulanan interspinoz segmenter spinal enstrumentasyonun omurga uzamasma etkisi (Deneysel çalışma).

Erol Yalnız, Mişel Kokino, Emre Orhun, Aziz Kurtuluş

Acta Orthop Traumatol Turc 1995;29: 149-152

 1. Akut kemik kayıpları tedavisinde kompresyon-distraksiyon ve kemik kaydırma yöntemlerinin karşılaştırılması Akut kemik kayıpları tedavisinde kompresyon-distraksiyon ve kemik kaydırma yöntemlerinin karşılaştırılması (Deneysel çalışma).

Mustafa Herdem, Canan Ersöz, Yaman Sarpel, Emre Toğrul, Mahir Gülşen

Acta Orthop Traumatol Turc 1996; 30, 317-320

Klinik Çalışma

 1. Gelişimsel kalça çıkığında anteversiyon her zaman patolojik mi?

Gazi Zorer, Bilge Sürel, Mehmet Balioğlu, Müslüm Aydın, Mahmut Karlı.

Acta Orthop Traumatol Turc 1995;29: 275-280

 1. Endoskopik teknikle karpal kanalın gevşetilmesi: Cerrahi deneyim ve komplikasyonların değerlendirilmesi.

Serdar Tüzüner, Ahmet T. Aydın, Erdoğan Altınel.

Acta Orthop Traumatol Turc 1995;29: 442-445

 1. Humerus üst Uç çok parçalı kırıklarında hemiartroplasti uygulaması.

Mehmet Demirhan, Sercan Akpınar, Şenol Akman, Önder Yazıcıoğlu.

Acta Orthop Traumatol Turc 1996;30: 22-28

2. Akif Şakir Şakar Ödülleri 1997
Deneysel Çalışma

 1. Meniskus dikiş teknikleri primer stabilitelerinin biyomekanik değerlendirilmesi (Dana meniskuslarında yapılmış deneysel çalışma).

Mehmet Aşık, Nadir Şener, Hayati Durmaz, Mehmet Kocaoğlu, Alp Göksan

Acta Orthop Traumatol Turc 1996;30: 62-66

 1. Kemik onarımında kemik iliği ve koral greft uygulamalarının sonuçları.

Mustafa Sönmez, Kemal Durak, Ö. Faruk Bilgen.

Acta Orthop Traumatol Turc 1996;30: 76-79

 1. Büyüme plağının travmaya ve metalik implantlara cevabının immatür tavşan modelinde incelenmesi.

Yalçın Tabak, Suna Ömeroğlu,  Alişan Sarsu, Ahmet Uçaner, Meryem Çam, Uğur Günel, Deniz Erdoğan.

Acta Orthop Traumatol Turc 31: 152-155, 1997

Klinik Çalışma

 1. Çeşitli diz patolojilerinin eklem kıkırdağı üzerindeki yıkıcı etkisi.

Emin Taşkıran, Dilek Taşkıran, Nadir Özkayın, Fatma Z. Kutay, Veli Lök.

Acta Orthop Traumatol Turc 1996; 30: 373-376

 1. Ekstremite uzunluk ölçümlerinde ortoröntgenografi ile bilgisayarlı tomografik - skenografinin karşılaştırılması.

Ali Okur, Naci Özirmik, Pınar Polat, Orhan Karsan, Dursun Kaya, Bülent Alparslan

Acta Orthop Traumatol Turc 1996;30: 407-410

 1. İlkokul öğrencilerinde ortopedik semptom ve deformite taraması.

Remzi A. Özerdemoğlu, Hüseyin Yorgancıgil, Kemal Deveci, Sarper Yalçınkaya.

Acta Orthop Traumatol Turc 1996;30,168-174

3. Akif Şakir Şakar Ödülleri 1998
Deneysel Çalışma

 1. Antibiyotikli kemik çimentosunun mekanik dayanımı: Cemex kemik' çimentosu, teikoplanin ve tobramisin ile biyomekanik çalışma.

Bora Göksan, Nadir Şener, İ. Remzi Tözün, M. Alp Göksan

Acta Orthop Traumatol Turc 1997;31: 245-249

 1. Tam yivli Schanz vidaları ile oluşturulan hibrid İlizarov sistemlerinin mekanik performansı (Deneysel çalışma).

Emre Toğrul, Mahir Gülşen, Yaman Sarpel, Mehmet Çapa, Turgut Gülmez

Acta Orthop Traumatol Turc 1997; 31: 348-352

 1. Humerus suprakondiler kırıklarında kullanılan fiksasyon tekniklerinin torsiyonel kuvvetler kullanarak karşılaştırılması (Kadavra modelinde anatomik ve biomekanik çalışma).

Ercan Olcay, Turgut Gülmez, Ayhan N. Kara, Bülent Aksoy, Adnan öztürk, Suphi Vehit.

Acta Orthop Traumatol Turc 1997; 31: 156-159, 

Klinik Çalışma

 1. Uzun segmenter kemik defektlerinin tedavisinde serbest vaskülarize fibula grefti.

Ahmet Kıral, M,Ömer Arpacıoğlu, Ahmet Sarıoğlu, Mesih Kuşkucu, Osman Rodop, Haluk Kaplan

Acta Orthop Traumatol Turc 1997;31: 216-224

 1. Unilateral gelişimsel kalça displazilerinde karşı kalça.

Cihangir Yurdoğlu, Ayşegül Bursalı, Ayhan Özgündüz, Selçuk Örsel, Erhan Okan

Acta Orthop Traumatol Turc 1997; 31: 191-194

 1. Erişkin femur cisim kırıklarında morbiditeyi etkileyen faktörler.

Ahmet Nedim Yanat, Serdar Tüzüner, Feyyaz Akyıldız, Kadir Dalcı, Erdoğan Altınel.

Acta Orthop Traumatol Turc 1997; 31: 313-318 

4. Akif Şakir Şakar Ödülleri 1999
Deneysel Çalışma

 1. İzole osteokondral lezyonların mozaikplasti yöntemi ve fasya lata grefti kullanımı ile tedavisi ve karşılaştırmalı sonuçları (Koyunlarda deneysel çalışma).

Bülent Aksoy, Ercan Olcay, Rıdvan Yeşiltepe, Serhat Özsoy, Mustafa Şirvancı, Nejat Savcı, Murat Bülbül, Ayhan Nedim Kara.

Acta Orthop Traumatol Turc 1998; 32: 219-225

 1. Tavşanlarda zon II fleksör tendon kesilerinin tamiri sonrası yapışıklık oluşumu üzerine politetrafloroetilen cerrahi membran'm etkisi

Yılmaz Tomak, T.N. Karaismailoğlu, Nevzat Dabak, Köksal Tilki, Selçuk Tepe

 Acta Orthop Traumatol Turc 1998; 32: 163-169 

 1. Enjektabıl kondrosit

Cemil Yıldız, Muhterem Bahçe, Ali Şehirlioğlu, Servet Tunay, Kaan Erler, Mustafa Başbozkurt, Gönül Oğur, Ethem Gür

Acta Orthop Traumatol Turc 1998; 32: 159-162

 Klinik Çalışma

 1. Ortopedik major cerrahi uygulanan 400 hastanın intraoperatif ototransfüzyon sonuçları

İ. Teoman BenIi, Mert Tüzüner, Serdar Akalın, Erbil Aydın, Tibet Altuğ, Gülnur Göksan

Acta Orthop Traumatol Turc 1998; 32: 1-4

 1. İnfekte total diz artroplastisi vakalarımıza yaklaşımımız

Nadir Şener , i. Remzi Tözün, Harzem Özger

Acta Orthop Traumatol Turc 1998; 32: 51-56 

 1. GlenohumeraI instabiIitelerin cerrahi tedavisinde sütür anchor (dikiş kancası) kullanımı

Sercan Akpınar, Mehmet Demirhan, Şenol Akman, Yılmaz Akalın

Acta Orthop Traumatol Turc 1998; 32: 93-99 

5. Akif Şakir Şakar Ödülleri 2000
Deneysel Çalışma

 1. GM-CSF’nin kırık iyileşmesi üzerine etkisinin sıçan tibiaları üzerinde araştırılması

Akif Kaygusuz, Nusret Ataşlı, İsmet Aydoğdu, Süleyman Özen, Nurzat Elmalı, Ömer Şarlak

Acta Orthop Traumatol Turc 1999; 33: 205-210 

 1. Emilebilir ankorların dayanıklılığındaki değişiklikler (Biyornekanik ve hayvan deneyi, erken sonuçlar)

Önder İ. Kılıçoğlu, Mehmet S. Demirhan, Sercan Akpınar, Şenol Akman, Ata Can Atalar, Serhat Özsoy, Cem Esenyel, Özlem Güzel, Bilge Bilgiç, Mehmet Alp Göksan

Acta Orthop Traumatol Turc 1999; 33: 72-78

 1. Embriyonik mezenkim dokusunun kırık iyileşmesine etkisi

Hasan Bombacı, Adnan Kafadar, Fügen Aker, Metin Türkmen

Acta Orthop Traumatol Turc 1999; 33: 335-342

Klinik Çalışma

 1. Omurga tüberkülozunun cerrahi tedavisinde anterior debridman ve füzyon sonrasında posterior enstrümantasyonun yeri ve önemi

Ufuk Talu, Cüneyt Şar, Okan Soyhan, Ünsal Domaniç, Azmi Hamzaoğlu

Acta Orthop Traumatol Turc 1999; 33: 255-263

 1. Omurga tümörlerinin cerrahi sonuçları – I. Benign ve primer malign omurga tümörleri

İ.Teoman Benli, Mehmet Çıtak, Serdar Akalın, Mahmut Kış, Evrim Duman, Sema Hücümenoğlu

Acta Orthop Traumatol Turc 1999; 33: 264-279

 1. Kienböck hastalığında cerrahi tedavi sonuçlarımız

Murat Kayalar, Sait Ada, Arslan Bora, Fuat Özerkan, İbrahim Kaplan Yalçın Ademoğlu

Acta Orthop Traumatol Turc 1999; 33: 51-57

6.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2001
Deneysel Çalışma

 1. Hiperbarik oksijen uygulamasının sıçanlarda irradiye otojen kemik grefti üzerine etkisi

Levent Eralp, Mehmet Kocaoğlu, Ata Can Atalar, Şamil Aktaş, Salih Aydın, Okan Soyhan, Maktav Dinçer, Vakur Olgaç, Rian Dişçi

Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:499-511

 1. Sıçan siyatik sinir modelinde fonksiyonel değerlendirme yöntemlerinin yeni bir sistemle karşılaştırılması

Cihangir Tetik, Bülent Erol, Cengiz Çabukoğlu, Murat Ünsal

Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:523-527

 1. Uç kısmı açılabilir (dübel tipi) pediküler vidaların sıyırma kuvvetlerinin biyomekanik olarak değerlendirilmesi

İrfan Esenkaya, Ercan Olcay, Turgut Gülmez, Hayriye Vehid

Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:396-402

Klinik Çalışma

 1. Cerrahi olarak tedavi edilen asetabulum kırıklarında uzun dönem sonuçlarımız

Mehmet Aşık, Levent Eralp, Özgür Çetik, Remzi Tözün

Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:245-253

 1. Patellofemoral ağrı sendromunda kas kuvveti ve yumuşak doku gerginliklerinin incelenmesi

İnci Akarcalı, Nazan Tuğay, Zafer Erden, Ahmet Atay, M. Nedim Doral, Gürsel Leblebicioğlu

Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:23-27

 1. Eldeki eklem içi deplase, çok parçalı kırıkların tedavisinde P ve R (pins and rubber) traksiyon sistemi

Osman Rodop, Ahmet Kıral, Ömer Arpacıoğlu

Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:157-163

7.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2002
Deneysel Çalışma 

 1. Menisküs allogreftlerinin osteoartrit gelişimini önlemedeki rolü: Tavşan diz eklemlerinde yapılan makroskobik, histopatolojik, radyolojik ve biyomekanik çalışma

Oktar Üzümcügil, Erdal Cila, Ömür Ataoğlu,  Nalan Atalay, Cenk Balçık, Feza Korkusuz

Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:71-78

 1. Transossöz dikiş ve dikiş ankorlar ile rotator manşet tamirlerinin karşılaştırılması: Biyomekanik deneysel çalışma

Ata Can Atalar, Mehmet Demirhan, Ergün Bozdağ, Yılmaz Akalın, Allaedin Arpacı

Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:169-174

 1. Kırık iyileşmesinde kırık hematomunun önemi, hematomun tekrar kırık hattına yerleştirilmesi

Şevki Kabak, Faruk Balkar, Fuat Duygulu

Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:252-259

Klinik Çalışma  

 1. Pes kavus: Epidemiyolojik ve klinik özelliklerin incelenmesi

Ş. Sarper Yalçınkaya, Remzi A. Özerdemoğlu, Ethem F. Mumcu

Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:283-291

 1. Ayrılmış asetabulum kırıklarının ilioinguinal  yaklaşımla cerrahi tedavisi: Erken bulgular

Mehmet Arazi, Abdurrahman Kutlu, Yıldıray Erişti, Mahmut Mutlu

Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:120-129

 1. Talus osteokondral lezyonlarında artroskopik tedavi

Mehmet Aşık, Cengiz Şen, F. Erkal Bilen, Önder İ. Kılıçoğlu, Ömer F. Taşer

Acta Orthop Traumatol Turc 2001;35:56-62

 8.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2003
Deneysel Çalışma

 1. Antibiyotikli kemik çimentosunun 0. ve 15. günlerde mekanik dayanımı : Surgical Semplex P kemik çimentosu ve teikoplanin ile biyomekanik çalışma

Abdullah Göğüş, Şenol Akman, S. Bora Göksan, Ergün Bozdağ

Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:63-71

 1. Aşil tendon rüptürlerinin onarımı sonrası devamlı pasif hareketin etkisi: Tavşanlarda deneysel çalışma

Kadir Ertem, Nurzat Elmalı, M. Akif Kaygusuz, Muharrem İnan, İrfan Ayan, Güntekin Güner, Mustafa Karakaplan

Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:141-146

 1. Tüberküloz artritini engelemede N G – monomentil-L-arginin ve indometazinin birlikte veya tek tek kullanımdaki etkinliği

Şevki Kabak, Mehmet Halıcı, Birkan Yakan, Recep Kutlubay, Mustafa Kula

Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:155-161

Klinik Çalışma

 1. Eskişehir yöresinde çekilen kalça radyografilerinde yaş gruplarına göre asetabulum açılarının normal değerleri

Abdurrahman Özçelik,  Hakan Ömeroğlu, Ulukan İnan, Bülent Özyurt, Sinan Seber, 

Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:100-105

 1. Tek taraflı total kalça artroplastisinin kantitatif yürüme analizi ile değerlendirilmesi

Cemil Yıldız, İbrahim Yanmış, Servet Tunay, Akif Çuhadar, A. Sabri Ateşalp, Ethem Gür

Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:58-62

 1. Gelişimsel kalça displazisinde 0-18 aylık bebekler için tedavi algoritması ve prospektif sonuçlarımız

Mehmet Demirhan, Fatih Dikici, Levent Eralp, Mehmet Önen, Bora Göksan

Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:42-51

9.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2004
Deneysel Çalışma

 1. Metilmetakrilat ve ısıtılmış serum fizyolojik uygulamalarında kemik kavitelerinde oluşan sıcaklık değişikliklerinin karşılaştırılması

Neslihan Aksu, V. Murat Hız, M. Gökhan Bilgili, Taner Aksu, Aktoy Düzgün

Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(5):386-394

 1. Akrilik kemik çimentosu enjeksiyonu kemik doku desteğini yitirmiş interkalar kemiklerde oluşan çökmeyi önleyebilir

Murat Ünsal, Cihangir Tetik , Bülent Erol, Cengiz Çabukoğlu,

Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(1):63-69

 1. Doksorubisinin sıçan iskelet kasında kemomiyektomi etkisi

Emre Çullu, İlhan Özkan, Nil Çulhacı, Bülent Alparslan, Emel Dikicioğlu, Ş. Öner Şavk

Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(4):323-329

Klinik Çalışma

 1. Doğuştan skolyozda cerrahi tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi

İ. Teoman Benli, Evrim Duman, Serdar Akalın, Mahmut Kış, Erbil Aydın, Ahmet Ün

Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(4):284-298

 1. Anterior intermeniskal ligamentin artroskopik değerlendirilmesi

Haluk Özcanlı, Ahmet T. Aydın, Asım Kayaalp, Yaman Sarpel, İsmet Tan

Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(1):46-52

 1. Yalancı Yokluk duyusu: Ön çapraz bağ kopmasına özgü bir belirti olabilir mi?

Burak Demirağ, Tolga Kaplan

Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(3):199-202

10.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2005
Deneysel Çalışma

 1. Yeni bir pelvik destek osteotomisinde gluteus medius ve minimus kaslarında meydana gelen uzunluk değişimlerinin incelenmesi: Biyomekanik çalışma

Muharrem İnan, Andrew Mahar, Troy Swimmer, Tucker Tomlinson, DennisR. Wenger

Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38(1):67-70

 1. Eklem içinde uygulanan hiyalüronik asidin erken evreli osteoartritte kıkırdak koruyucu etkisi: Tavşanda deneysel çalışma

Cengiz Şen, Taner Güneş, Barensel Saygı, Mehmet Erdem, Reşit Doğan Köseoğlu, Nurten Kılıç

Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38(5):348-352

 1. Kemik mineral yoğunluğu düşük tibialarda yumuşak doku tendon greftinin emilebilir vida-EndoPearl kombinasyonuyla tibia tüneline tespiti: Biyomekanik çalışma

Yavuz Kocabey, Akbar Na Wab, John Nyland, U. Erdem Işıkan, David Caborn

Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38(4):282-287

Klinik Çalışma

 1. Çocuklarda (4-16yaş) el bileği kinematiği ve skafolunat mesafenin erişkin değerleriyle karşılaştırılması

Nedret Okan, Ferhat Çaboğlu, Tolga Mertoğlu, Oğuz Durakbaşa, Mücahit Görgeç

Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38(1):30-33

 1. Poksimal femurun radyografik değerlendirmesinde yeni bir ölçüm yöntemi: Merkez-trokanter uzaklığı

Hakan Ömeroğlu, Derya Hakan Uçar, Yücel Tümer

Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38(4):261-264

 1. Gelişimsel kalça çıkığının kapalı redüksiyonunda artrografi ile saptanan yumuşak doku interpozisyonu ve lateralizasyonun orta dönem  sonuçlar üzerine etkisi

Ali Biçimoğlu, Haluk Ağuş, Hakan Ömeroğlu, Yücel Tümer

Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38(1):1-7

11.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2006
Deneysel Çalışma

 1. Periferik sinir defektlerinin tedavisinde distraksiyon ve greftleme yöntemlerinin karşılaştırılması: Tavşanda deneysel çalışma

Mustafa Kürklü, Bahtiyar Demiralp, Vecihi Kırdemir, Mahmut Kömürcü, Ümit Hıdır Ulaş, Emin Öztaş, A.Sabri Ateşalp, Mustafa Başbozkurt

Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(2):163-171

 1. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda tendon greftinin yumuşak doku interferans vidası ile tibial tünelde öne veya arkaya tespitinin biyomekanik etkisi

Yavuz Kocabey, Ömer Taşer, Mahmut N. Doral, Mehmet Demirhan, Erdem U. Işıkan, John Nyland, Sezgin Sarban, Ergun Bozdağ, Emin Sünbüloğlu, David Caborn

Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(5):432-436

 1. Femoral uzatmanın sinir ve damarlara etkisi: Sıçanlarda histopatolojik ve morfometrik değişiklikler

Önder Kalenderer, Oya Göre, Ali Dülgeroğlu

Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(1):64-69

Klinik Çalışma

 1. Aşil tendon yırtıklarında cerrahi tedavi sonuçlarının yürüme analizi ve kas gücü ölçümüyle değerlendirilmesi

Fadel Naim, Aykın Şimşek, Serkan Sipahioğlu, Erdinç Esen, Gökhan Çakmak

Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(1):1-6

 1. Yaşlılarda intertrokanterik femur kırıklarının tedavisi: internal tespit mi, hemiartroplasti mi?

Hayrettin Kesmezacar, Tahir Öğüt, M. Gökhan Bilgili, Selim Gökay, Yüksel Tenekecioğlu

Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(4):287-294

 1. Kalça kırıklı 60 yaş üstü kadınlarda osteoporoz risk faktörleri

Koray Ünay, Emre Demirçay, Kaya Akan, Nadir Şener

Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(4):295-299

12.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2007
Deneysel Çalışma

 1. Tam kalınlıkta kıkırdak defektlerinin tedavisinde mikrokırık ve periost transplantasyon tekniklerinin birlikte kullanımı

Taner Güneş, Cengiz Şen, Mehmet Erdem, Raşid Doğan Köseoğlu, Nurper Onuk Filiz

Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(4):315-323

 1. Pediküler vida revizyonlarında üç farklı tip vidanın sıyırma kuvvetlerinin karşılaştırılması: Biyomekanik çalışma

İrfan Esenkaya, Yurdaer Denizhan, Mehmet Akif Kaygusuz, Mehmet Yetmez, Mehmet Halidun Keleştemur

Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(1):72-81

 1. Aşil tendonu tamirinde kullanılan dikiş materyallerinin tendonu tutma kapasiteleri

Yakup Yıldırım, Baransel Saygı, Hasan Kara, Cengiz Çabukoğlu, Tanıl Esemenli

Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(2):164-168

Klinik Çalışma

 1. Blumensaat çizgisi ve patella yüksekliği

Aksel Seyahi, Ata Can Atalar, Lütfü Özgür Koyuncu, Berik Murat Çınar, Mehmet S. Demirhan

Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(3):240-247

 1. Uzun kemik yerleşimli osteoid osteomoda görüntüleme yardımlı minimal invaziv cerrahi

Önder Ofluoğlu, Bülent Erol, Gökçe Mık, Cemil Coşkun, Muzaffer Yıldız

Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(3):207-213

 1. Humerus diyafiz kırıklarının konservatif tedavisinde fonksiyonel breys uygulamasının etkinliği

İrfan Öztürk, Erden Ertürer, Metin Uzun, Şenol Akman, Faik Seçkin

Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(4):269-273

13.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2008
Deneysel Çalışma 

 1. Lokal agresif kemik tümörlerinde alternatif bir adjuvan tedavi olarak sıcak su uygulaması

Neslihan Aksu, Murat Hız, Mustafa Bilgili , Oktay Düzgün, Taner Aksu, Sergülen Dervişoğlu

Acta Orthop Traumatol Turc 2007; 41:(3):225-232

 1. Bir cam-seramik biyomalzemenin üretimi, tanımlanması ve biyolojik etkilerinin canlı-dışı ve canlı-içi ortamda değerlendirilmesi

Taşkın Ceyhan, Volkan Günay, Ahmet Çapoğlu, Hakan Sayrak , Çetin Karaca

Acta Orthop Traumatol Turc 2007; 41(4):307-313

 1. Türk toplumunda femur osteometrisi: Femoral komponent tasarımı 114 kadavra femurunda morfometrik çalışma

Bülent Atilla, Ali Öznur, Ömür Çağlar, Mazhar Tokgözoğlu, Mümtaz Alpaslan

Acta Orthop Traumatol Turc 2007; 41(1):64-68

Orijinal Makale

 1. Osteosarkom nedeniyle tedavi edilen hastalarda sağkalım analizi ve prognostik faktörlerin etkileri

Harzem Özger, Levent Eralp, Ata Can Atalar, Berkin Toker, İnci Ayan, Rejin Kebudi, Sevil Bağbek, Mert Başaran, Fulya Ağaoğlu, Yavuz Dizdar, Bilge Bilgiç

Acta Orthop Traumatol Turc 2007; 41:(3):211-219

 1. Lomber dejeneratif disk hastalığının total disk protezi ile tedavisi

Ömer Karatoprak, Mehmet Aydoğan, Çağatay Öztürk, Cüneyt Mirzanlı, Mehmet Tezer, Azmi Hamzaoğlu

Acta Orthop Traumatol Turc 2007; 41:(4):281-285

 1. Cerrahi Tedavi uygulanmış femur başı epifiz kaymasında kayma derecei ve kronik veya akut olmasının avasküler nekroz gelişimi üzerine etkisi

Yakup Yıldırım, Severino Bautısta, Richard S. Davidson

Acta Orthop Traumatol Turc 2007; 41:(2):97-103

14.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2009
Deneysel Çalışma Dalında

 1. Periferik sinir tamirinde biyolojik membranın sinir iyileşmesini hızlandırıcı etkisi

Taçkın Özalp,   A.C. Masquelet

Acta Orthop Traumatol Turc 2008; 42:(2):130-134

 1. Plikasyondan önce debridman uygulamasının diz kapsülünün biyomekanik özelliklerine etkisi: Tavşanda deneysel çalışma

Mehmet U. Özbaydar, Cem Z. Esenyel, Önder Kılıçoğlu, Ata Can Atalar, Ergün Bozdağ, Emin Sümbüloğlu,  Ayşim Özağarı, Mehmet Demirhan

Acta Orthop Traumatol Turc 2008; 42(3):201-207

 1. Farklı seviyelerde ve onarım tiplerindeki periferik sinir iyileşmesinin elektrofizyolojik  ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi

Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ, Fevziye Kabukçuoğlu, Kemal Uğurlu, Lütfü Baş

Acta Orthop Traumatol Turc 2008; 42(4):278-283

Klinik Çalışma Dalında 

 1. Diz osteoartriti tedavisinde artroskopik debridman sonrası eklemiçi sodyum hiyalüronat enjeksiyonu: Prospektif, randomize, kontrollü çalışma

Nurettin Heybeli, Mahmut Nedim Doral, Özgür A. Atay, Gürsel Leblebicioğlu, Akın Üzümcügil

Acta Orthop Traumatol Turc 2008; 42:(4):221-227

 1. Majör ortopedik cerrahilerde venöz  tromboemboli profilaksisi: Çokmerkezli, prospektif, gözlem çalışması

Faik Altıntaş, Hakan Gürbüz, Bülent Erdemli, Bülent Atilla, Recep G. Ustaoğlu, Uğur Öziç, Öner Şavk, Hüseyin Bayram, Recep Memik, Işık Akgün, Abdullah Göğüş, Fatih Pestilci, Adnan Konal, Mahmut Argün, İrfan Öztürk, Nevzat Dabak, Ömer F. Bilgen, Erhan Serin, Çetin Önder, Aykın Şimşek, Remzi Tözün, Hakan Kınık

Acta Orthop Traumatol Turc 2008; 42:(5):322-327

 1. Stabil femur başı epifiz kaymasında Southwick osteotomisi: Uzun dönem sonuçları

Cristiano Coppola, Francesco Sadile, Francesco M. Lotito, Fabrizio Cigala, Chezhiyan Shanmugam, Nicola Maffulli 

Acta Orthop Traumatol Turc 2008; 42:(5):358-364

15.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2010
Deneysel Çalışma Dalında 

 1. Gastrosoleus kas fonksiyonu üzerine tibial uzatmanın etkileri: Elektrofizyolojik çalışma

Bartu Sarısözen, Muhammet Sadık Bilgen,  Mustafa Dinç, Ahmet Murat Aksakal, Ergür Coşkun

Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(3):277-282

 1. Düşük molekül ağırlıklı heparinin sıçan tendon iyileşmesi üzerine etkisi

Erdinç Esen, Erdal Cila, Candan Özoğul, Arzu Gül Taşcı, Serkan Sipahioğlu, Halil Can Gemalmaz, Akif Muhtar Öztürk, Yunus Doğramacı

Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(1):54-61

 1. Temel motor becerilerin artroskopik deneyim ile ilişkisi

Mustafa Karahan, Pemra C. Ünalan, Sinan Bozkurt, İlhan Odabaş, Umut Akgün, Serap Çifçili,  Philip Lobenhoffer, Ahmet Turan Aydın

Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(1):49-53

Klinik Çalışma Dalında 

 1. Osteosarkomlu hastalarda dirençle ilişkili proteinlerin prognoz ve sağkalım üzerine etkisi:  İmmünhistokimyasal analiz

Harzem Özger, Levent Eralp, Ata Can Atalar, Berkin Toker, Lora Esberk Ateş, Mustafa Sungur, Bilge Bilgiç, İnci Ayan

Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(1):28-34

 1. Türk toplumunda kalkaneus açıları

Aksel Seyahi, Serkan Uludağ, Lütfü Özgür Koyuncu, Ata Can Atalar, Mehmet Demirhan

Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(5):406-411

 1. Tek taraflı ve iki taraflı total diz artroplastili hastaların ameliyat sonrası erken dönem fonksiyonel hareketlerinin karşılaştırılması

Serkan Bakırhan, Bayram Ünver, Vasfi Karatosun

Acta Orthop Traumatol Turc 2009;43(6):478-483

16.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2011
Deneysel Çalışma Dalında 

 1. Hiperbarik oksijen tedavisinin sıçanlarda kemik prefabrikasyonu üzerine etkisi

Celalettin Sever, Fatih Uygur, Yalçın Külahçı, Gamze Torun Köse, Muammer Urhan, Zafer Küçükodacı, Günalp Uzun, Osman İpçioğlu, Tuncer Çaycı

Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(5):403-409

Klinik Çalışma Dalında

 1. Eklemiçi ve parçalı radius distal uç kırıklarında kilitli palmar plak ile K-teli destekli eksternal fiksatör uygulamasının karşılaştırılması

Arel Gereli, Ufuk Nalbantoğlu, Barış Kocaoğlu, Metin Türkmen

Acta Orthop Traumatol Turc 2010;44(3):212-219

17.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2012
Deneysel Çalışma Dalında 

 1. Simvastatinin sıçanlarda spinal füzyona katkısı

Bora BOSTAN, Taner GÜNEŞ, Murat AŞÇI, Cengiz ŞEN, Mehmet Halidun KELEŞTEMUR, Mehmet ERDEM, Reşit Doğan KOSEOĞLU, Ünal ERKORKMAZ

Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(4):270-275

Klinik Çalışma Dalında

 1. Evre 3 Kienböck hastalığında palmaris longus tendonuyla uygulanan eksizyonel artroplastinin karpal yükseklik oranına etkisi

Levent KÜÇÜK, Oğuz ÖZDEMiR, Erhan COŞKUNOL, Tahir S. SUĞÜN, Kemal ÖZAKSAR

Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(6):393-398

18.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2013
Deneysel Çalışma Dalında 

 1. Otolog kemik iliği aspiratının eklem içi uygulanmasının tam kat menisküs yırtığı iyileşmesi üzerine olan etkileri: Koyunlarda deneysel çalışma

Fuat Duygulu, Metin Demirel, Gültekin Atalan, F. Figen Kaymaz, Yavuz Kocabey, Turan Cihan Dülgeroğlu, Hande Candemir

Acta Orthop Traumatol Turc 2012; 46:(1):61-67

 1. Demineralize kemik matriksinin tendon-kemik iyileşmesi üzerine etkileri: Tavşanlarda in vivo deneysel çalışma

Önder İsmet Kılıçoğlu, Göksel Dikmen, Özgür Koyuncu, Bilge Bilgiç, Aziz Kaya Alturfan

Acta Orthop Traumatol Turc 2012; 46:(6):443-448

 1. Peritendinöz yapışıklıkların önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullanımı: Tavşanlarda deneysel çalışma

Saime Irkören, Cenk Demirdöver, Bekir Zafer Akad, Zeynep Aytuğ, Elif Yılmaz, Yücel Öztan

Acta Orthop Traumatol Turc 2012; 46:(3):208-214

Klinik Çalışma Dalında 

 1. Lateral epikondilit tedavisinde enjeksiyon tekniklerinin değerlendirilmesi: Randomize kontrollü çalışma

Güvenir Okçu, Serkan Erkan, Mehmet Şentürk, R. Taçkın Özalp, H. Serhat Yercan

Acta Orthop Traumatol Turc 2012; 46:(1):26-29

 1. Tek ve çift bant hamstring allogrefti ile ÖÇB rekonstrüksiyonlarının tünel genişlemesi ve izokinetik kas gücü açısından karşılaştırılması: Prospektif, randomize çalışma

Salih Beyaz, Gürkan Özkoç, Sercan Akpınar, Şenay Demir, Mehmet Adam, İsmail Cengiz Tuncay

Acta Orthop Traumatol Turc 2012; 46:(5):353-360

 1. Motorize intramedüller çivi ile alt ekstremite uzatmasının işlevsel sonuçları

Hakan Dinçyürek, Mehmet Kocaoğlu, İ. Levent Eralp, F. Erkal Bilen, Göksel Dikmen, ilker Eren

Acta Orthop Traumatol Turc 2012; 46:(1):42-49

2014 AOTT Yayın Ödülleri
Temel Araştırma Dalında 

 1. Periasetabuler osteotomilerde medial girişimle uygulanan iskiyal ve pubik osteotomiler: Anatomik bir çalışma

Fuat Bilgili, İlke Ali Gürses, Ufuk Özkaya, Özcan Gayretli, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Ayşin Çetiner Kale

Acta Orthop Traumatol Turc 2013;47(1):43-47

Klinik Çalışma Dalında

 1. Distal radius kırıklarında kullanılan sınıflamaların güvenilirlik ve tekrar edilebilirlikleri

Levent Küçük, Mert Kumbaracı, Hüseyin Günay, Levent Karapınar, Oğuz Özdemir

Acta Orthop Traumatol Turc 2013;47(3):153-157

19.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2015
Deneysel Çalışma Dalında 

 1. Mezenkimal kök hücrelerin anti-apoptotik etkileri ve tendon iyileşmesi (Hayvan çalışması)

Özgür Selek, Levent Buluç, Bahar Muezzinoğlu, Rıza Emre Ergün, Selda Ayhan, Erdal Karaöz

Acta Orthop Traumatol Turc 2014; 48:(2):187-195

Klinik Çalışma Dalında

 1. İntertrokanterik femur kırıklarının proksimal femoral çivi antirotasyon (PFNA) ile lateral dekübit pozisyonda tespiti

Ali Turgut, Önder Kalenderer, Burak Günaydın, Burak Önvural, Levent Karapınar, Haluk Ağuş

Acta Orthop Traumatol Turc 2014; 48:(5):513-520

20.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2016
Deneysel Çalışma Dalında 

 1. Utilization of the bicipital groove axis for confirming alignment of the humerus with transepicondylar and ulnar shaft axes during intramedullary nailing

Gökhan MERİÇ, Gülşah ZEYBEK, Amaç KIRAY, Aziz ATİK, Aydın BUDEYRİ, Can KOŞAY

Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(2):184-189

 1. Effects of hyaluronic acid (Hyalonect) on callus formation in rabbits

Semih AYANOĞLU, Cem Zeki ESENYEL, Oktay ADANIR, Semih DEDEOĞLU, Yunus İMREN, Tuğçe ESEN

Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(3):319–325

 1. Effect of pentoxifylline on healing of segmental bone defects and angiogenesis

Gökhan ÇAKMAK, Mehmet Şükrü ŞAHİN, B. Handan ÖZDEMİR, Emre KARADENİZ

Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(6):676–682

Klinik Çalışma Dalında

 1. Evaluation of mobile bearing unicompartmental knee arthroplasty, opening wedge, and dome-type high tibial osteotomies for knee arthritis

İbrahim TUNCAY, Kerem BİLSEL, Mehmet ELMADAĞ, Ömer Faruk ERKOÇAK, MURAT AŞÇI, Cengiz ŞEN

Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(3):280-287

 1. Immunohistochemical analysis of mechanoreceptors in transverse acetabular ligament and labrum: a prospective analysis of 35 cases

Kasım KILIÇARSLAN, Aydan KILIÇARSLAN, İsmail DEMİRKALE, Mahmut Nedim AYTEKİN, Mehmet Atıf Erol AKSEKİLİ, Mahmut UĞURLU

Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(4):394–398

 1. Preliminary report on amputation versus reconstruction in treatment of tibial hemimelia

Halil İbrahim BALCI, Yavuz SAĞLAM, Fuat BİLGİLİ, Cengiz ŞEN, Mehmet KOCAOĞLU, Levent ERALP

Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(6):627–633

 21.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2017 
DENEYSEL ÇALIŞMA DALINDA

 1. Peritoneum and omentum are natural reservoirs for chondrocytes of osteochondral autografts: A comparative animal study

Kadir Büyükdoğan, Mahmut Nedim Doral, Onur Bilge, Egemen Turhan, Gazi Huri, Mustafa Fevzi Sargon

Acta Orthop Traumatol Turc 2016;50:539-543

ORJİNAL ÇALIŞMA DALINDA

 1. Efficacy of preoperative administration of single high dose intravenous tranexamic acid in reducing blood loss in total knee arthroplasty: A prospective clinical study

Turgut Akgül,  Mehmet Büget, Ahmet Salduz, İpek S. Edipoğlu, Mehmet Ekinci, Süleyman Küçükay, Cengiz Şen

Acta Orthop Traumatol Turc 2016;50:429-431

22.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2018 
Deneysel Çalışma Dalında 

 1. Hexagonal grafts in mosaicplasty: Biomechanical comparison of standard cylindrical and novel hexagonal grafts  in calf cadaver model

Adem Kar, Nihat Demirhan Demirkıran, Hasan Tatari, Bora Uzun, Fatih Ertem

Acta Orthop Traumatol Turc  2017;51:160-164

Orijinal Çalışma Dalında 

 1. Decision analysis to identify the ideal treatment for adult spinal deformity: What is the impact of complications  on treatment outcomes?

Emre Acaroğlu, Ümit Özgür Güler, Aysun Çetinyürek-Yavuz, Selcen Yüksel, Yasemin Yavuz, Selim Ayhan, Montse DomingoSabat, Ferran Pellise, Ahmet Alanay, Francesco S. Perez Grueso, Frank Kleinstück, Ibrahim Obeid

Acta Orthop Traumatol Turc 2017;51:181-190

23.Akif Şakir Şakar Ödülleri 2021
Deneysel Çalışma Dalında 

1.     Cadmium in bone cement induces necrosis and decreases the viability of residual osteosarcoma                            

        cells: A xenograft study

        Nihat Demirhan Demirkıran, Safiye Aktaş, Ayşe Pınar Erçetin Özdemir, Ömer Bekçioğlu, Melek

        Aydın, Hasan Havıtçıoğlu

        Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 54 (2020) 445-452

Orijinal Çalışma Dalında 

1.      The effect of intravenous tranexamic acid on visual clarity during arthroscopic rotator cuff repair:                                         

         A randomized, double-blinded, placebo-controlled pilot study

         Mehmet Ersin, Mehmet Demirel, Mehmet İlke Büget, İpek Saadet Edipoğlu, Ata Can Atalar, Ali                             

         Erşen

         Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 54 (2020) 572-576