Tarihçe

  TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ
(TOTDER)

Kurucu başkan Ord. Prof. Dr. Akif Şakir Şakar
(1884 – 1961)

Ortopedi Şirürjisi ve Travmatoloji Cemiyeti 27 Nisan 1939’da İstanbul’da kuruldu. Derneğin kurucusu ve ilk başkanı Ord. Prof. Dr. Akif Şakir Şakar’dır.
1939 yılında derneğin kurucu üyeleri:

 • · Akif Şakir ŞAKAR: Ordinaryüs Profesör, II. Hariciye Müderris Muavini, Ortopedi Kliniği
 • · Ali Rıza Tevfik ALTOGAN: Operatör Doktor, II. Hariciye Başasistanı Haseki Hastanesi,
 • · Behzat Kamuran YEGEN: Dahiliye Mütehassısı, II. Dahiliye Başasistanı,
 • · İffet Naim ONUR: Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Asistanı Haseki,
 • · Faruk ESEN: Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Asistanı,
 • · Münir Ahmet SARPYENER: Profesör Doktor, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,
 • · Osman Cevdet ÇUBUKÇU: Ordinaryüs Profesör, İstanbul Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Bölümü,
 • · Sadrettin ONARAN: Operatör Doktor, Çocuk ve Ortopedi Mütehassısı, Şişli Çocuk Hastanesi,
 • · Zeki ZEREN: Ordinaryüs Profesör, İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Kürsüsü,
 • · Zühtü BERKMEN: Dahiliye Mütehassısı, Şişli Hastanesi Bakteriyoloji Bölümü,
 • · Rıfat Hamdi BERKMEN: Operatör Doktor, Şişli Hastanesi Operatörü

1962 yılında Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica dergisinin ilk sayısı yayınlamaya başlamıştır.

1973 yılında derneğimizin kurucusu Akif Şakir Şakar anısına iki günlük bir bilimsel toplantı yapılmış ve bundan sonra 2011 yılına kadar düzenli bir şekilde her yıl Akif Şakir Şakar Günleri adıyla yapılmaya devam edilmiştir.

Derneğimizin başındaki TÜRK ismi kuruluş yılından beri kullanılmasına rağmen, Prof. Dr. Alp Göksan’ın başkanlığı dönemde 13 Eylül 1974 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve resmiyet kazanmıştır.

1992 yılında İstanbul Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantıları (İHAT) adı altında toplantılar başlanmıştır. TOTDER kısaltması 19.8.2005 tarihinde yapılan yönetim kurulu kararınca alınmıştır. 2006 tarihinden itibaren IHAT yeni ismi TOTDER-SET toplantıları olarak devam ettirilmektedir.

Genel Kurul iki yılda bir yapılmaktadır. 1966 yılında yapılan genel kurula 14 kişi katılmıştır. Kuruluş döneminde yönetim kurulu 4 kişiden teşekkül etmekteyken, günümüzde yönetim kurulunda 9 üye bulunmaktadır.

TOTDER BAŞKANLARI:

 • 1939-1961 - Akif Şakir Şakar
 • 1966-1968 - Esat Kılıçhan
 • 1968-1970 - Cevat Alpsoy
 • 1970-1973 - Hüsamettin Altav
 • 1975-1980 - Alp Göksan
 • 1980-1982 - Kapalı dönem
 • 1982-1985 - Orhan Başkır
 • 1985-1987 - Ayhan Arıtamur
 • 1987-1993 - Alp Göksan
 • 1993-1995 - Alp Göksan
 • 1995-2001 - Fahri Seyhan
 • 2001-2005 - Ünal Kuzgun
 • 2005-2007 - Ömer Taşer
 • 2007-2009 - Murat Hız
 • 2009-2011 - İrfan Öztürk
 • 2011-2013 - Hayati Durmaz
 • 2013-2015 - Yavuz Kabukcuoglu
 • 2015-2017 - İrfan Esenkaya
 • 2017-2019 - Mehmet Demirhan
 • 2019-2021 - Hasan Bombacı
 • 2021-2023 - Önder İ. Kılıçoğlu

TOTDER YÖNETİM KURULLARI

25 Nisan 1969 (YK 4kişi) 
Cevat Alpsoy (Başkan), Hüsamettin Altav, Ayhan Arıtamur, , Alp Göksan

05 Mayıs 1970 (YK 5kişi)
Hüsamettin Altav (Başkan) Kut Sarpyener, Yılmaz Onel, Atilla Ongan, Şevki Akyol

31 Mayıs 1973 – 1975 (YK 5 kişi)
Alp Göksan (Başkan), H. Ali Sönmezler (2. Başkan), Mişel Kokino (Sekreter), Ünal Kuzgun (Sayman), Ayhan N. Kara

31 Ocak 1975 – 1977 (YK 5 kişi)
Alp Göksan (Başkan), H. Ali Sönmezler (2. Başkan), Mişel Kokino (Sekreter), Ünal Kuzgun (Sayman), Mehmet Nane

24 Haziran 1977 – 1979 (YK 5 kişi)
Alp Göksan (Başkan), Orhan Başkır (2. Başkan), Mişel Kokino (Sekreter), Ünal Kuzgun (Sayman), Mehmet Nane

6 Şubat 1979 – 1981 (YK 5 kişi)
Alp Göksan (Başkan), Orhan Başkır (2. Başkan), Mişel Kokino (Sekreter),  Yener Temelli (Sayman), Mehmet Çakmak

11 Ağustos 1982 – 1985 (YK 5 kişi)
Orhan Başkır (Başkan), Ünal Kuzgun (2. Başkan), Mehmet Çakmak (7/10/1982’den sonra Mişel Kokino) (Sekreter),  Önder Yazıcıoğlu (Sayman),  Remzi Tözün

16 Ocak 1985 – 1987 (YK 5 kişi)
Ayhan Arıtamur (Başkan), Ünal Kuzgun (2. Başkan),  M. Kokino) (Sekreter),  Önder Yazıcıoğlu (Sayman),  Remzi Tözün

26 Ocak 1987 – 1989 (YK 5 kişi)
Alp Göksan (Başkan), Ünal Kuzgun (2. Başkan),  M. Kokino (Sekreter),  Önder Yazıcıoğlu (Sayman),  Remzi Tözün

18 Ocak 1989 – 1991 (YK 5 kişi)
Alp Göksan (Başkan), Ünal Kuzgun (2. Başkan), Remzi Tözün (Sekreter),  Ömer Taşer (Sayman),  Metin Türkmen

31 Ocak 1991 – 1993 (YK 5 kişi)
Alp Göksan (Başkan), Ünal Kuzgun (2. Başkan), Remzi Tözün (Sekreter),  Ömer Taşer (Sayman),  Metin Türkmen

13 Ocak 1993 – 1995 (YK 10 kişi)
Alp Göksan (Başkan), Ünal Kuzgun (2. Başkan), Ömer Taşer (Sekreter),  Yardımcılar: İrfan Gökçay – Mehmet Demirhan, Remzi Tözün (Sayman),  Metin Türkmen, Okan Yalaman, Veli Lök, Yücel Tümer

14 Ocak 1995 – 1997 (YK 10 kişi)
Fahri Seyhan (Başkan), Ünal Kuzgun (2. Başkan), Ömer Taşer (Sekreter),  Bora Göksan (Sayman),  Remzi Tözün, İrfan Gökçay, Metin Türkmen, Veli Lök, Yücel Tümer, Mehmet Demirhan

15 Ocak 1997 – 1999 (YK 10 kişi)
Fahri Seyhan (Başkan), Ayhan Nedim Kara (2. Başkan), Ömer Taşer (Sekreter),  Bora Göksan (Sayman),  Remzi Tözün, Metin Türkmen, Murat Hız, İrfan Gökçay, Ahmet Turan Aydın, Mehmet Demirhan

30 Ocak 1999 – 2001 (YK 10 kişi)
Fahri Seyhan (Başkan), Remzi Tözün (2. Başkan), Ömer Taşer (Sekreter),  Bora Göksan (Sayman),  Metin Türkmen, Murat Hız, Faik Altıntaş, Osman Güven, Mücahit Görgeç, Mehmet Demirhan

24 Ocak 2001 – 2003 (YK 10 kişi)
Ünal Kuzgun (Başkan), Metin Türkmen (2. Başkan), Mehmet Demirhan (Sekreter),  Mehmet Aşık (Sayman),   Murat Hız, Faik Altıntaş, Osman Güven, İrfan Öztürk, Mücahit Görgeç, Önder Kılıçoğlu

29 Ocak 2003 – 2005 (YK 10 kişi)
Ünal Kuzgun (Başkan), Mehmet Demirhan (Sekreter),  Hayati Durmaz (Sayman),   Murat Hız, Osman Güven, Ömer Taşer,  İrfan Öztürk, Mücahit Görgeç, Önder Aydıngöz, Önder Kılıçoğlu

14 Ocak 2005 – 2007 (YK 10 kişi)
Ömer Taşer (Başkan), Önder Aydıngöz (Sekreter),  Önder Kılıçoğlu (Sayman),   Murat Hız,  İrfan Öztürk, Mücahit Görgeç, Işık Akgün, Mehmet Demirhan, Cihangir Tetik, Nadir Şener

24 Ocak 2007 – 2009 (YK 10 kişi)
Murat Hız  (Başkan), İrfan Öztürk (2. Başkan), Ufuk Talu (Sekreter),  Önder Kılıçoğlu (Sayman),  Hayati Durmaz, Cihangir Tetik, Yavuz Kabukçuoğlu, Ömer Faruk Bilgen, Fahri Erdoğan, Hayrettin Kesmezacar,

14 Ocak 2009 – 2011 (YK 10 kişi)
İrfan Öztürk (Başkan), Turgay Er (2.Başkan), Levent Eralp (Sekreter), Önder Kılıçoğlu (Sayman), Mücahit Görgeç, İrfan Esenkaya, Yavuz Kabukçuoğlu, Cuma Kılıçkap, Tahir Öğüt, Ömer Faruk Bilgen

15 Ocak 2011 – 2013 (YK 10 kişi)
Hayati Durmaz (Başkan), Yavuz Kabukçuoğlu (2. Başkan), İrfan Esenkaya (Sayman), Ata Can Atalar (Sekreter), Halil İbrahim Bekler, Mehmet Akif Kaygusuz, Mustafa Karahan, Osman Tuğrul Eren, Önder Aydıngöz, Sait Turgay Er

19 Ocak 2013 –(YK 10 kişi)
Yavuz Kabukçuoğlu (Başkan), Fahri Erdoğan (2. Başkan), Osman Tuğrul Eren (Sekreter) Fatih Dikici (Sayman), Ata Can Atalar, Halil İbrahim Bekler, Mehmet Akif Kaygusuz, Atilla Sancar Parmaksızoğlu, Cemal Kural, Ali Akın Uğraş

17 Ocak 2015 (YK 10 kişi)
İrfan Esenkaya (Başkan), Cengiz Şen  (2. Başkan), Hüseyin Botanlıoğlu (Sekreter), Ali Erdem Bagatur (Sayman), Ata Can Atalar, Hasan Bombacı, Tolga Tüzüner, Cem Çopuroğlu, Mehmet Erdil, Kerem Bilsel

21 Ocak 2017 (YK 10 kişi)
Mehmet Demirhan (Başkan), Hasan Bombacı (2. Başkan), Hüseyin Botanlıoğlu (Genel Sekreter), Halil İbrahim Balcı (Sayman), Ufuk Özkaya (AOTT ve AO ilişkileri), Tolga Tüzüner (Grafik tasarım ve patent), Cem Çopuroğlu (AOTT ilişkileri), Kerem Bilsel (Web sayfası), Murat Gül (Üye ilişkileri), Bilal Demir (TOTDER-TRAVMA)

19 Ocak 2019 (YK 9 kişi)
Hasan Bombacı (Başkan), Cemal Kural (2. Başkan), Gökhan Kaynak (Genel Sekreter), Halil İbrahim Balcı (Sayman), Yusuf Öztürkmen (TOTDER - Set Koordinatörü), Merter Yalçınkaya (AOTT İlişkileri, Üyelik İşlemleri), Erden Ertürer (TOTDER web sayfası), Ali Erşen, Serkan Aykut (TOTDER - Travma Koordinatörü)

27 Mart 2021 (YK 9 kişi)
Önder İ. Kılıçoğlu (Başkan), Yusuf Öztürkmen (2. Başkan), Merter Yalçınkaya (Genel Sekreter, AOTT İlişkileri), Gökhan Kaynak (Sayman), Serkan Aykut (TOTDER - Travma Koordinatörü), Ali Erşen (TOTDER - Set Koordinatörü), Ali Öner (TOTDER web sayfası, dijital platformu ve ilan faaliyetleri), Engin Eceviz (Üyelik İşlemleri), Adnan Kara.


TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ DERNEĞİ FAALİYETLERİ

1-TOPLANTILAR
 
A- TOTDER-SET TOPLANTILARI

3 Mayıs 1985 tarihinde başlamış bu toplantılar düzenli olarak 34 yıldır devam etmektedir. 1992 yılından itibaren İstanbul Hastaneleri Aylık Eğitim Toplantıları (İHAT) adı altında her eğitim döneminde, her ay eğitim araştırma hastaneleri ve tıp fakültelerinde yapılmaya başlanmıştır. 2006 tarihinden itibaren 13 yıldır TOTDER SET toplantıları adı altında kesintisiz olarak devam etmekte, yılda 9 adet olmak üzere, 5 senelik asistan eğitimi süresince gerekli 45 çekirdek müfredat konuyu kapsayacak şekilde devam ettirilmektedir. Marmara bölgesindeki tüm eğitim sorumluları ve anabilim dalı başkanlarının davet edildiği toplantı ile programda yer almak isteyen kurumlar tespit edilmektedir.

TOTDER SET toplantıları her ayın ilk Cumartesi günü yapılmaktadır. WEB CAST’den canlı olarak da 2019 yılından itibaren yayınlanmaktadır

B- TOTDER-TRAVMA TOPLANTILARI

2004 yılında üçlü toplantılar tarzında başlayan ve 2015 yılından itibaren de asistan eğitiminde en çok karşılaşılan travma olgularının, olgu bazında tartışıldığı toplantılar bu dönemde TOTDER-TRAVMA adı altında yeniden organize edilmiştir. Yapılan bir protokolle AO Derneği ile işbirliğinde programlar düzenlenmiştir. Toplantılar her ayın üçüncü Çarşamba günü yapılmaktadır.

2-KONGRELER

1973 yılından itibaren her yıl düzenlenen Akif Şakir Şakar Günleri ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından her yıl düzenli olarak yapılan ve 2006 yılında itibaren TOTDER tarafından düzenlenmeye başlanan Derviş Manizade Günlerinin birleştirilmesi ile 2011 yılından itibaren İstanbul Buluşması adı altında geleneksel hale gelen kongre ortaya çıkmıştır.

İstanbul Buluşması 2016 yılından itibaren 2 yılda bir düzenlenmeye devam etmektedir. 

3-DERGİ

Derneğin "ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA" adında bir yayın organı vardır. Kısaca AOTT olarak bilinen bu derginin sahibi, dernek tüzel kişiliği adına TOTDER yönetim kurulu başkanıdır. 1962 yılında derginin ilk sayısı yayınlamaya başlanmıştır. Dergimiz 2002 yılından itibaren Pubmed’te, 2008 yılından itibaren SCI – Expanded indeks’te yer almıştır ve tüm camiamızın gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir.

4- KİTAP

XII. Akif Şakir Şakar Günleri’nin kitap olarak basılmaya başlanması dışında ilki 1978 yılında olmak üzere, günümüze kadar toplam 19 bilimsel kitap yayınlanmıştır

5-ÖDÜLLER

TOTDER-SET Toplantı Ödülü:

Toplantılara katılımı teşvik etmek amacıyla iki şekilde verilmektedir. O yıl tüm TOTDER SET toplantılarından en az 8’ine katılanlar arasında çekilen kura ile yurtdışı kongre, O ayki toplantıya katılanlar arasında yapılan çekilişle kazanana kitap ödülü verilmektedir.

Akif Şakir Şakar Ödülleri:

29.6.1995 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile başlanmıştır. AOTT dergisinde bir önceki takvim yılında yayınlanan Klinik ve Deneysel çalışmalara yer verilmektedir.

Derviş Manizade Ödülleri:

SCI kapsamındaki dergilerde bir önceki yılda yayınlanan yayınlara (40 yaş altı uzman veya asistanlara) verilmektedir.