Misyon

TOTDER’in kaynaklarının etkin ve verimli kullanmak suretiyle, asistan ve uzman hekimlerin eğitimine katkı sağlanması ve bu amaçla eğitim hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda sürdürülmesi.