Totder-Set Eğitim Toplantıları 2017-2018

1- 2.06.2018 Politravmalı hastaya yaklaşım
2- 12.05.2018 Legg Calve Perthes Hastalığı
3- 7.04.2018 Eklemde sınırlı kıkırdak lezyonları
4- 3.03.2019 Primer kemik tümörleri
5- 3.02.2018 Protez enfeksiyonları
6- 6.01.2018 Kemik ve eklem enfeksiyonları
7- 2.12.2017 Proximal humerus kırıkları
8- 4.11.2017 Tromboemboli
9- 7.10.2017 İdiopatik skolyoz