Totder-Set Eğitim Toplantıları 2019-2020

1- 6.06.2020 Avasküler Nekroz
2- 2.05.2020 Biyomateryeller
3- 4.04.2020 Kompartman Sendromu
4- 7.03.2020 Ayak Bileği Çevresi Tendon Patolojileri
5- 8.02.2020 Patellafemoral Eklem Hastalıkları
6- 4.01.2020 Zor Primer Diz Atroplastisi
7- 14.12.2019 Diz Çevresi Kırıkları
8- 2.11.2019 Pelvis ve Asetabulum Kırıkları
9- 5.10.2019 Serebral Palside Alt Ekstremite Sorunları