Totder-Travma Eğitim Toplantıları 2018-2019

1- 19.06.2019 Kanıta Dayalı Tıp
2- 15.05.2019 Kalkaneus kırıkları
3- 17.04.2019  Klavikula Kırıkları
4- 20.03.2019 Patella kırıkları
5- 20.02.2019 Distal radioulnar ve karpal yaralanmalar
6- 16.01.2019 Alt ekstremitede kompartman sendromu
7- 19.12.2018  Alt ekstremite Amputasyonları
8- 21.11.2018  Kompleks proksimal tibia kırıkları
9- 17.10.2018  Kompleks distal femur kırıkları